ЦЕНИ ЗА  ПРОЕКТИРАНЕ :

 • Жилищни сгради  35м2 – 40м2  –  4000,00лв  
 • Жилищни сгради 50м2 – 60м2  –    4200,00лв  
 • Жилищни сгради 60м2 – 90м2   –   4250,00лв 
 • Жилищни сгради 90м2 117м2  – 4300,00лв  
 • Жилищни сгради 117м2  –  200м2  – 37,00лв/м2 
 • Жилищни сгради  над 200м2 –  36,00лв/м2  
 • Всички други видове сгради –   цена  по договаряне
 • Преустройства, надстройки, реконструкции –   цена  по договаряне
 • Заснемане на съществуващи сгради  –   цена  по договаряне

Забел.: В цената са включени всички  задължителни проекти ( без  част  Геодезическа)  нужни за  издаване на разрешение за строеж от съответната Община .

         ПРОЕКТИРАНЕ   ОТ   РАЗСТОЯНИЕ:

Имаме практика  нашите  клиенти от  други  градове  ( извън  гр. София)    да поръчат  проект  от нас  без да   идват  в нашия офис.

Нужно е  първоначално клиента  да  набави  виза за проектиране  и  да  има геодезическо заснемане на  парцела.

По подадена  схема  от клиента  или  избран  проект  от сайта   се  разработва  идеен проект , който се доуточнява  и одобрява ,  чрез  електронната  поща.   След това  ние  подхождаме  към   техническата фаза на  проекта  при налични  предварителни договори  с  Елелектро   и ВиК   дружествата    и    когато   проекта  е  готов    се  изпраща   до клиента , чрез куриер, като   оставаме  отговорни  за  одобрението на проекта от съответната Община .

 

         ПРОЕКТИ  ПО СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. Част „Архитектурна“
 2. Част „Конструктивна“ + Оценка за съответствие (технически контрол)
 3. Част „В и К“ – водопровод и канализация“
 4. Част „Електро“
 5. Част „Енергийна ефективност“
 6. Част „Оценка за съответствие на част Енергийна ефективност”
 7. Част „Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка)
 1. Част „ОВиК“ – отопление, вентилация и климатизация – незадължителна част  за еднофамилни жилищни сгради ,  изготвя се  при необходимост или  желание на клиента;
 2. Част „ПБЗ“  ( изготвя се за  откриване  строителна  площадка след разрешението за строеж);
 3. Част „Паркоустрояване и благоустрояване“-  при многофамилни сгради  или изискване от  Общината;
 4. Част „Пожарна безопасност“  – при необходимост (сгради над 200м2);
 5. Част „ПУСО“ (Проект за Управление на Строителните Отпадъци) (изготвя се след разрешението за строеж  при  сгради над 300м2);
 6. Част „Технологична“ – при промишлени сгради и заведения за хранене;

                Забел.: В  проектите  е  включена  задължителна сметна документация . В цената за проектиране са вкючени първите 6  проекти части ( задължителни за еднофамилни жилищни сгради) . Можем да съдействаме за връзка с  геодезист, работещ  с нашия екип.