Сглобяеми къщи

Дървените сглобяеми къщи все повече навлизат на българския пазар.

Предимствата на дървените сглобяеми къщи, изградени от скелетно – редова – гредова дървена носеща конструкция, пред останалите видове монолитни и монтажни сгради са следните:

  • Бързо изграждане на конструкцията, без това да се отразява на качеството.
  • Много добра топлоизолация, а оттам и значително спестяване на енергия от отопление през зимата и охлаждане през лятото.
  • По голяма използваемост на застроената площ.
  • Много ниско тегло на сградата, а оттам и голяма устойчивост на земетресения и земни свлачища.
  • Голяма степен на заводска завършеност, което води до съкращаване на сроковете за строителство.
  • Лесно, бързо и качествено полагане на всички вътрешни инсталации.
  • Мокрите строителни процеси са минимални.
  • Използване на екологично чисти материали.
  • За строителството на дървени сглобяеми сгради се употребяват продукти, за чието преработване е изразходвано минимално количество енергия от невъзобновяеми ресурси, което ги прави наистина едни „зелени“ или „еко“ къщи.

Съвременните сглобяеми къщи доста се отличават от своите предшественици. В днешно време за изграждането на сглобяеми къщи се използват изключително качествени материали, с много добри показатели по отношение на изолационни свойства, издръжливост и естетичност.

Съвременните архитекти се стремят да създават сгради, които са в унисон с природата, не замърсяват околната среда и не отделят вредни емисии. Сглобяемите къщи са така проектирани, че почти не консумират електроенергия.

Съвременните  български сглобяеми къщи се  проектират и произвеждат по следния  европейски стандарт:

      БДС  EN  1995-1-1/2/:2005/NA Еврокод 5:  Проектиране на дървени конструкции.

Всички  материали, които се използват  при производството на дървени сглобяеми къщи  в България, отговарят на изискванията на БДС EN.

От   изключително  голяма важност е, че  конструкциите на  сглобяемите къщи заемат максимум 18%  от  застроената  площ  по плана на всяка използваема равнина , което е със  7-10%  по – малко  в сравнение с монолитното строителство  със зидария, при същата планирана площ. Когато изискванията са  за висока степен на топлоизолация, тази разлика е още по голяма.

Ако една  сграда е  с  разгъната застроена площ  200- 250м2, при сглобяемите къщи  има  възможност   да се използват 15-20м2 допълнително чиста жилищна площ  / колкото  една  детска  стая/.

Сглобяемите къщи  предполагат строителство и на повече от един етаж –  2 ,3 етажа. Възможни са изпълнението  и  на  еркери и  на   балкони, което не    намалява стойността на   техния  естетически  вид в стравнение  със  сградите с   тухлена зидария.  

Сгради със сглобяема конструкция са  подходящи също и за  офиси, хотели, административни сгради, детски градини и т.н. 

Ако имате нужда от повече информация не се колебайте да свържете с нас.