Промишлени и селскостопански сгради

Екипът  ни  има  опит  в  проектирането  и   преустройството   на  промишлени  и  селскостопански сгради  , като :

  • СКЛАДОВЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДНО
  • ДРЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА  ЗА  ХРАНИТЕЛНАТА , ТЕКСТИЛНАТА  И  ДР.  ПРОМИШЛЕНОСТ
  • ПТИЦЕФЕРМИ
  • КРАВЕФЕРМИ
  • КОНЕФЕРМИ
  • ДРУГИ ЖИВОТНОВЪДНИ СГРАДИ
  • ДРУГИ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Цех за бельо