НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

/ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ/  :

  1. Нотариален акт
  2. Виза за проектиране – визата е най – важния  документ необходим за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от Електроразпределни дружества, Водоснабдяване и канализация и др.  Представлява копие от комбинирана  скица на  имота  с  нанесени върху нея червени  пунктирни линии на застрояване.  Подаването на молба за  виза за проектиране  в съответната община изисква  да  носите  комбинираната скица на имота  и/или   мотивинано  предложение за издаване на виза   направено от  архитект.  Услугата по издаване на визата за проектиране се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида услуга (експресна, бърза, обикновена).
  1. Геодезическо заснемане на парцела – тахиметрична снимка – служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва  от геодезист  на парцела , като му е  необходима скица на имота. Цялостната обработка от заснемане до готов файл отнема до една седмица. В екипа имаме  геодезист, чиито услуги можем да предложим.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА  ЗАПОЧВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ:

  1. Становище от електроразпределителното дружество за присъединяване  –  Подава се  молба  към  Електроразпределителното  дружество , за  издаване  на  :  Становище  за присъединяване на сградата към  техните мрежи.  За еднофамилни жилищни сгради се иска  мощност :  10-15kw  ( най – добре 15 kw ). 
  2. Изходни данни  от  ВиК дружество   –  Подава се  искане/молба  до   местното  ВИК  дружество за   издаване  на   изходни данни за  проектиране, които са  ни нужни за изготвяне на ВИК проекта .   След направен  ВиК проект от нас  той се  носи  обратно при тях за  съгласуване и издаване на становище , и  чак  след  това  проекта  ВИК   се   входира с  останалите  проекти  в  общината,  за получаване на разрешение за строеж.